Հովիվ Արթուր Սիմոնյան

Ուրախ եմ ողջունել ձեզ: Ես Հայաստանի «Կյանքի Խոսք» եկեղեցու ավագ հովիվն եմ։  Իմ փափագն է Ավետարանի լույսը քարոզել և տարածել ամբողջ աշխարհում, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ ունենա փրկություն։

Եկեք միասին կառուցենք Տիրոջ Արքայությունը։ Թող Աստված օրհնի ձեզ։