Սրանք ոսկի խոսքեր են, որ ամեն մեկը հնարավորություն չի ունենում լսելու և ընդունելու:

Այսօր մարդիկ գալիս են Աստծուն` ավելի շատ նյութական օրհնություն ստանալու համար, քան Նրան լսելու և պաշտելու, ինչն էլ նրանց մոլորության է տանում: Սակայն Աստծո Խոսքն ասում է. «Առեք իմ խրատը և ոչ թե արծաթ…»: Սա կյանքում հաջողության հասնելու բանալիներից է:

Ամբողջ Աստվածաշունչը լի է Աստծո գիտությամբ և խրատներով, որոնք սովորեցնում են, թե ինչպես պետք է ապրել և վարվել այս կյանքում: Եթե որոշում կայացնենք՝ ապրելու այդ խրատներով, Տիրոջ օրհնությունը կգա մեզ վրա:

Տիրոջ խրատն ամենամեծ հարստությունն է, որը ձեռք բերելով և պահելով` կհասնենք շատ ավելի մեծ բաների, քան արծաթն ու ոսկին են:

Արծաթն ու ոսկին օրհնության մի մասն են: Օրհնություն ասելով` պետք է հասկանալ Աստծուց եկող ամեն բարիք:

Սիրելինե’ր, եկեք հետևենք Տիրոջը, լցվենք Նրա գիտությունով, կատարենք Նրա խրատները և շարժվենք առաջ:

Թող Աստված օրհնի ձեզ: Ամե’ն: