Պարտենք ամեն ժամանակ Աստվածանից գոհանալ ձեզ համար, եղբայրնե՛ր, ինչպես արժան է, որ ձեր հավատքը խիստ մեծանում է, և ձեր ամեն մեկի սերն ավելանում է իրար վրա: Բ Թեսաղոնիկեցիների 1.3

Այս շաբաթ կուսումնասիրենք Թեսաղոնիկեցիներին ուղղված թղթերը, որոնցում պարունակվող խորը ճշմարտությունները շատ կարևոր են մեզ համար: Այսօրվա խոսքում Պողոս առաքյալը բացահայտում է եկեղեցու զորության գաղտնիքը: Նա գոհանում է Աստծուց, որ հավատացյալների հավատքը մեծանում է,...