Shop

Blog

Այսօր փողոցում կորել էր երեկվա սերը։ Կարո՞ղ է իմանանք՝ ուր է…

Վերջին օրերի ընթացքում քաղաքում արդեն վեց բողոքի ցույցեր եմ հաշվել, տեսել եմ, թե ինչպես են մարդիկ ինչ-որ բան պահանջում, որոշ դեպքերում անհասկանալի է նաև, թե ումից։ Նախևառաջ սկսեմ Երևանի քաղաքապետարանից։ Գիտեմ, որ պոպուլյար բաներ չեմ ասելու, բայց ինձ համար սկզբունքները...

Կոչ հայերին

Իմ թանկ երիտասարդնե՛ր և ոչ միայն․ Չեմ կարող իմ սրտի խոսքով և հորդորով չդիմել ձեզ այս կարևոր օրերին։ Կասկածից վեր է, որ ձեր քաղաքացիական բարձր գիտակցությունը, երկրի և ազգի հանդեպ սրտացավ վերաբերմունքը հիացմունքի է արժանի և այն կոտրելու իրավունք ոչ ոք չունի։ Սա զարթոնք...

Եվ եթե մեզ հետ գնալու լինես, ինչ բարիություն որ Եհովան մեզ բարիք անի, մենք էլ քեզ նույն բարությունը կանենք: Թվոց 10.32

Մովսեսն իր բարեկամին ասում է, որ եթե նա գնա իր հետ, ինչ բարություն, որ Աստված իրենց անի, իրենք էլ նույն բարությունն իրեն կանեն: Ես ցանկանում եմ այսօրվա խոսքն ուղղել այն մարդկանց, ովքեր ինչ-որ մեկին առաջնորդում են կյանքում: Հայրն առաջնորդում է իր ընտանիքին, ընկերը՝...